ළදරු නම්

ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාට නමක් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් එකක් අනුගමනය කළ හැකිය

පලවන ක්‍රමය

ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ්, ඊසඩ් මුදල් හෝ සම්පත් විශ්ව මගින් ගෙවීමෙන් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට නම් ලබා ගන්න.

දෙවන ක්‍රමය

පලවන පියවර

රුපියල් 1000 / = ක් බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරන්න.

(ඔබට මාර්ගගත බැංකු හෝ මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍ර හරහා ගෙවිය හැකිය)
කොමර්ෂල් බැංකුව (ගල්කිස්ස ශාඛාව)
ගිණුම් අංකය – 8100008270
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha
නැතිනම්
ලංකා බැංකුව (දෙහිවල ශාඛාව)
ගිණුම් අංකය – 2005053
ගිණුම් හිමියා – S.S.Ashubodha

දෙවන පියවර

බැංකු ස්ලිප් සමඟ ඔබේ දරුවාගේ පහත විස්තර ෆැක්ස් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න.
උපන් දිනය, වේලාව, ස්ථානය, ලිංගිකත්වය, දෙමව්පියන්ගේ නම්, අමතන්න අංක,
ඔබේ ෆැක්ස් අංකය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය.

ෆැක්ස් අංක – 011 2726430, 011 2725979
දුරකතන අංක – 011 2724092, 011 4208059
විද්‍යුත් තැපෑල – [email protected]

තෙවන ක්‍රමය

අපගේ කාර්යාලයට පැමිණීමෙන්
අපගේ ලිපිනය,
අංක 140/40, කලාපුර, පන්සල පාර, ගල්කිස්ස.
ඔබට අප වෙත පැමිණ කාර්යාල වේලාවන්හි නම් ලබා ගත හැකිය.
(ඉරිදා සහ පෝයා දින හැර උදේ 8 සිට සවස 5 දක්වා)

දැන්වීම – වර්තමාන covid-19 තත්වය හේතුවෙන් අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. ඔබට අපගේ සේවාවන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ෆැක්ස් මගින් ලබා ගත හැකිය.