5392ab7290427b05493605d6_banner_img.jpg

කලාසූරී අරීසෙන් අහුබුදු ගෙන් හා සමන්ති අහුබුදු ගෙන් සිංහල දරු නම් 

ඔබේ දරුවාට මුළු දිවියට ම අගනා ඉහළ ම තිළිණය ලබාදීමට පහසු වරයකි